Plativoo / Plativoo nominovan za World Summit Award 2019

Plativoo nominovan za World Summit Award 2019

Nominacija za WSA 2019 je samo po sebi veliko dostignuće, budući da svaka država članica UN može da nominuje samo jedno rešenje po kategorijama koje se nagrađuju, a Plativoo je nominovan u kategoriji Business & Commerce. To znači da Plativoo sada predstavlja Srbiju kao rešenje za najbolju lokalnu praksu digitalizacije sadržaja koji doprinosi postignućima UN-ih razvojnih ciljeva. Plativoo će se takmičiti sa preko 420 različitih rešenja iz preko 100 zemalja.

WSA je jedinstveni sistem nagrada koji bira i promoviše lokalne digitalne inovacije za poboljšanje društva. Kombinujući niz međunarodnih događaja i aktivnosti sa globalnom mrežom start-up kompanija, socijalnih preduzetnika, mentora, sudija, predavača, stručnjaka, vladinih lidera, akademija i civilnog društva, WSA je međunarodna platforma za vrhunske primere kako ICT može uticati na društvo na pozitivan način.

Sa preko 15 godina međunarodnog iskustva, WSA je kvalitetni pečat za digitalni sadržaj sa društvenim uticajem u preko 180 zemalja učesnica.