Prihodujete od naplate mesečnih računa?


Vi ste toplana, vodovod, elektrotistribucija, vrtić, kablovska televizija, škola jezika, osiguravajuća kuća...?

Pozovite nas:
+381 (21) 301 0552

STARTER

Besplatan paket

FREE /me

Plaćanje na mesečnom nivou

 • O Distribucija računa
 • O Deljenje računa
 • X One-click plačanje računa
 • X Analitika korisnika
 • X Unapređenje naplate
 • X Korisnička podrša - ticketing
Prijavi kompaniju

OSNOVNI

Cene zavise od tipa firme i broja korisnika

$ 34 .99 /me

Mesečno (ili 0.10 din po računu)

 • O Distribucija računa
 • O Deljenje računa
 • O One-click plačanje računa
 • O Analitika korisnika
 • O Unapređenje naplate
 • X Korisnička podrša - ticketing
Prijavi kompaniju

NAPREDNI

Cene zavise od tipa firme i broja korisnika

  $ 54 .99 /me

Mesečno (ili 0.10 din po računu)

 • O Distribucija računa
 • O Deljenje računa
 • O One-click plačanje računa
 • O Analitika korisnika
 • O Unapređenje naplate
 • O Korisnička podrša - ticketing
Prijavi kompaniju