Plativoo / Potpisivanje ugovora sa Vodovodom Zaječar

Potpisivanje ugovora sa Vodovodom Zaječar

U petak 29. maja 2020 potpisan je ugovor o saradnji između Plativoo-tim-a i JKP preduzeća Vodovod Zaječar na čelu sa mladim direktorom Nikolom Šarčevićem. Nikola je kao član mlađe generacije vične modernim tehnologijama među prvima prepoznao boljitke koje Plativoo može da donese njegovoj kompaniji i njegovim korisnicima kao što su - ekspresna dostava računa, nemogućnost gubljenja računa, lakše deljenje računa među korisnicima i samim tim brža i kvalitetnija naplata računa. Svesni načina poslovanja velikih JKP preduzeća, odgovornosti njihovog menadžmenta i birokratije kroz koju prolaze, Plativoo kao početni paket nudi besplatnu uslugu korišćenja online distribucije računa - na kojem se trenutno nalazi i Vodovod Zaječar. Poenta besplatnog paketa je da kompaniji omogući da se upozna sa procesom dostave računa putem Plativoo aplikacije, da oseti njene prednosti i boljitke koje donosi u poslovanju.

Inače JKP preduzeća saradnju sa Plativoo aplikacijom mogu ostvariti kroz tri modela-paketa. Prvi paket je "basic", on je besplatan i omogućava JKP kompanijama da koriste osnovne funkcije aplikacije kao što su povezivanje korisnika, slanje mesečnih računa... "Standard" i "Advanced" paketi u sebi sadrže napredne funkcionalnosti kao što su poboljšana analitika naplate, slanje pojedinačnih i grupnih notifikacija ka korisnicima. To su funkcionalnosti koje imaju moć da rasterete zaposlene u kompanijama i omoguće im da vreme i fokus usmere više na unapređenje poslovanja same kompanije a manje na dnevnu operativu.

Plativoo tim je izvršio i obuku zaposlenih u kompaniji Vodovod Zaječar i upoznao ih sa glavnim funkcijama koje će koristiti u Plativoo aplikaciji kao što su odoboravanje korisnika i grupno slanje računa ka odobrenim korisnicima jednom mesečno.