Plativoo / Kompanije / JKP Vodovod Lebane

JKP Vodovod Lebane

JKP Vodovod Lebane

Status

U pregovorima
Putem ove stranice od kompanije JKP Vodovod Lebane možete zatražiti da njihove račune primate i kroz Plativoo platformu. Na taj način biće vam olakšan prijem, deljenje i plaćanje računa jer kroz Plativoo platformu sve to možete uraditi na jedan klik - bez stajanja u redovima na šalterima i pažljivog kucanja brojeva računa i poziva na broj putem e-bankinga.
Preduzeće JKP Vodovod Lebane je u procesu pregovora sa Plativoo platformom u cilju olakšanog prijema računa za svoje korisnike. Ukoliko želite da podržite nastojanje da račune ovog preduzeća primate i preko Plativoo aplikacije, kliknite na "Zatraži svoje e-račune" dugme a vaš zahtev će biti potvrda kompaniji da njeni korisnici žele da primaju račune putem Plativoo-a te ćete ubrzati proces.

Javno Komunalno Preduzće "Vodovod" Lebane 19. Avgust br1/16230 Lebane

016.843.909

http://vodovodlebane.orgfree.com/

Osnovna delatnost preduzeća JKP "Vodovod" Lebane je prerada i distribucija vode za piće kao i odvođenje upotrebljenih voda.

Lebane se snabdeva vodom za piće , preradom "sirove" vode zahvaćene iz živog toka reke Šumanke sa lokacije udaljene 18 km od Lebana zvane "Ključ". Prerada vode se vrši u PPV (Postrojenje za preradu vode) "Grgurovce" dopremljena azbestsalonitnim cevima DN400 u dužini od 6 km. Postrojenje za preradu vode posredstvom složenog tehničko-tehnološkog sistema radi neprekidno 24 h,odnosno 365 dana u godini i proizvede približno 1.000.000 m3 kvalitetne i zdravstveno ispravne vode za piće, kojou doprema do građana Lebana magistralnim azbestsalonitnim vodom DN200/250 u dužini od 12 km, i sekundarnim vodom do samih potrošača dužine oko 48 km, profilima DN200,DN150 i DN80 takođe azbestsalonitnim cevima.

Kanalizacioni sistem čine kolektori različitih profila i to od DN400 do DN150.Prostire se u dužini od oko 40km, čija je namena prihvatanje i odvođenje upotrebljenih voda. Osnovna delatnost kanalizacionog sistema je održavanje sistema.

CILJEVI

Zalaganje na unapređenju poverenja potršača do nivoa partnerstva. Smanjenje troškova proizvodnje i gubitaka vode. Veći stepen zaštite životne sredine,postrojenje za preradu iskorišćenih voda,pre ispustanja u recipientu. Proširenje vodovodne i kanalizacione mreže. Profesionalizacija kapacitete zapošljenih.

Podržite Plativoo Kako da primate račune ove kompanije putem Plativoo platforme?

  1. Kliknite na dugme "Zatraži svoje e-račune
  2. Sa liste kompanija izaberite kompaniju sa kojom želite da se povežete
  3. Ukoliko je status kompanije "Aktivna", ubrzo posle verifikacije podataka ćete dobiti vaše račune. Ukoliko kompanija još uvek nije "aktivna", svakako podnesite zahtev za povezivanjem te će vaš zahtev ubrzati proces povezivanja kompanije i Plativoo aplikacije, otud ćete svoje račune dobiti odmah po povezivanju.

Deljenje računa

Prosledi svoje račune

Račune koje ste dobili putem Plativoo aplikacije sada možete podeliti sa članovima domaćinstva, prijateljima, partnerima ukoliko su i oni korisnici Plativoo aplikacije. Ukoliko nisu, pozovite ih da postanu.

Plaćanje računa

PlativooEMBEDED opcija

Plativoo tim aktivno radi na povezivanju Plativoo platforme sa e-banking aplikacijama domaćih banaka. Odmah po povezivanju, korisnici Plativoo-a će moći jednokratno da povežu svoju banku sa Plativoo platformom te će ubuduće svoje račune moći da plaćaju na klik dirketno sa svog računa.

Background Image