Plativoo / Kompanije / JKP Toplana Kraljevo

JKP Toplana Kraljevo

JKP Toplana Kraljevo

Status

U pregovorima
Putem ove stranice od kompanije JKP Toplana Kraljevo možete zatražiti da njihove račune primate i kroz Plativoo platformu. Na taj način biće vam olakšan prijem, deljenje i plaćanje računa jer kroz Plativoo platformu sve to možete uraditi na jedan klik - bez stajanja u redovima na šalterima i pažljivog kucanja brojeva računa i poziva na broj putem e-bankinga.
Preduzeće JKP Toplana Kraljevo je u procesu pregovora sa Plativoo platformom u cilju olakšanog prijema računa za svoje korisnike. Ukoliko želite da podržite nastojanje da račune ovog preduzeća primate i preko Plativoo aplikacije, kliknite na "Zatraži svoje e-račune" dugme a vaš zahtev će biti potvrda kompaniji da njeni korisnici žele da primaju račune putem Plativoo-a te ćete ubrzati proces.

Cara Lazara 52A, 36000 Kraljevo, Srbija

+381 (0) 36 314 888

http://toplanakv.rs

Tridesetih godina dvadesetog veka imućniji ljudi tog vremena počinju da grade savremene kuće sa parnim grejanjem.

Pedesetih godina u Kraljevu se za potrebe Opštine i Sreza Kraljevo grade veće zgrade koje dobijaju sopstvene kotlove na ugalj za centralno grejanje. U to vreme donet je i novi urbanistički plan koji je predviđao da se u centru grada podižu nove poslovno-stambene zgrade sa više spratova i većom gustinom stanovanja. Projektima se predviđa i ugradnja instalacija centralnog grejanja u zgradama. Tako su zgrade građene posle 1958. godine dobijale sopstvene kotlarnice. Intezivnijom gradnjom u centru grada javila se potreba za gradnjom jedne kotlarnice za više zgrada. Toplana je izgrađena između današnjih ulica Miloša Velikog, Cara Lazara i Hajduk-Veljkove. Investitor oko 300 stanova i toplane na ovom području bila je Vojnograđevinska direkcija iz Beograda. 1966 Toplana je sa toplovodima i podstanicama predata Stambenom preduzeću Kraljevo.

1973 Toplana kao jedan od OOUR-a ulazi u sastav Komunalnog preduzeća Komuna.

1990 Toplana postaje Javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplote Kraljevo.

2007 Donošenjem Zakona o energetici Toplana je svrstana u energetsku delatnost, u grupu proizvodnje toplotne energije, distribucije, upravljanje distributivnim sistemom za toplotnu energiju i snabdevanje toplotnom energijom tarifnih kupaca i postaje Javno energetsko preduzeće.

http://toplanakv.rs/uvid-u-racun/

Podržite Plativoo Kako da primate račune ove kompanije putem Plativoo platforme?

  1. Kliknite na dugme "Zatraži svoje e-račune
  2. Sa liste kompanija izaberite kompaniju sa kojom želite da se povežete
  3. Ukoliko je status kompanije "Aktivna", ubrzo posle verifikacije podataka ćete dobiti vaše račune. Ukoliko kompanija još uvek nije "aktivna", svakako podnesite zahtev za povezivanjem te će vaš zahtev ubrzati proces povezivanja kompanije i Plativoo aplikacije, otud ćete svoje račune dobiti odmah po povezivanju.

Deljenje računa

Prosledi svoje račune

Račune koje ste dobili putem Plativoo aplikacije sada možete podeliti sa članovima domaćinstva, prijateljima, partnerima ukoliko su i oni korisnici Plativoo aplikacije. Ukoliko nisu, pozovite ih da postanu.

Plaćanje računa

PlativooEMBEDED opcija

Plativoo tim aktivno radi na povezivanju Plativoo platforme sa e-banking aplikacijama domaćih banaka. Odmah po povezivanju, korisnici Plativoo-a će moći jednokratno da povežu svoju banku sa Plativoo platformom te će ubuduće svoje račune moći da plaćaju na klik dirketno sa svog računa.

Background Image