Plativoo / Kompanije / JKP Toplana Beočin

JKP Toplana Beočin

JKP Toplana Beočin

Status

U pregovorima
Putem ove stranice od kompanije JKP Toplana Beočin možete zatražiti da njihove račune primate i kroz Plativoo platformu. Na taj način biće vam olakšan prijem, deljenje i plaćanje računa jer kroz Plativoo platformu sve to možete uraditi na jedan klik - bez stajanja u redovima na šalterima i pažljivog kucanja brojeva računa i poziva na broj putem e-bankinga.
Preduzeće JKP Toplana Beočin je u procesu pregovora sa Plativoo platformom u cilju olakšanog prijema računa za svoje korisnike. Ukoliko želite da podržite nastojanje da račune ovog preduzeća primate i preko Plativoo aplikacije, kliknite na "Zatraži svoje e-račune" dugme a vaš zahtev će biti potvrda kompaniji da njeni korisnici žele da primaju račune putem Plativoo-a te ćete ubrzati proces.

Omladinska 54, 21300 Beočin

38121 871-326

http://jptoplanabeocin.rs/

Javno preduzeće „Toplana“ Beočin Omladinska 54 21300 Beočin Poslovno ime: Javno preduzeće „Toplana“ Beočin Matični broj: 08247323 PIB: 101235213 JBKJS: 81738 Osnivač: Skupština opštine Beočin Datum osnivanja: 04.06.1991. godine Sedište: Beočin, Omladinska 54 Pogon: Beočin, Karađorđeva BB Osnovna komunlna delatnost: proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom Sporedna delatnost: Upravljanje opštinskim putevima, ulicama i drugim javnim površinama na teritoriji opštine Beočin Direktor: Vladimir Mihić Predsednik Nadzornog odbora: Slobodan Kalajdžić Tekući računi: 340-2843-34, 160-62912-05 Broj potrošača: 625 – stambenih (fizička lica) i 18 poslovnih (pravna lica) Energent: prirodni gas Broj kotlova: 3 Ukupna snaga kotlova: 11,52 MW Dužina toplovodne mreže: 2,7 km Broj podstanica: 12 u zgradama kolektivnog stanovanja i 6 u ustanovama

Podržite Plativoo Kako da primate račune ove kompanije putem Plativoo platforme?

  1. Kliknite na dugme "Zatraži svoje e-račune
  2. Sa liste kompanija izaberite kompaniju sa kojom želite da se povežete
  3. Ukoliko je status kompanije "Aktivna", ubrzo posle verifikacije podataka ćete dobiti vaše račune. Ukoliko kompanija još uvek nije "aktivna", svakako podnesite zahtev za povezivanjem te će vaš zahtev ubrzati proces povezivanja kompanije i Plativoo aplikacije, otud ćete svoje račune dobiti odmah po povezivanju.

Deljenje računa

Prosledi svoje račune

Račune koje ste dobili putem Plativoo aplikacije sada možete podeliti sa članovima domaćinstva, prijateljima, partnerima ukoliko su i oni korisnici Plativoo aplikacije. Ukoliko nisu, pozovite ih da postanu.

Plaćanje računa

PlativooEMBEDED opcija

Plativoo tim aktivno radi na povezivanju Plativoo platforme sa e-banking aplikacijama domaćih banaka. Odmah po povezivanju, korisnici Plativoo-a će moći jednokratno da povežu svoju banku sa Plativoo platformom te će ubuduće svoje račune moći da plaćaju na klik dirketno sa svog računa.

Background Image