Plativoo / Kompanije / JKP Toplana Bečej

JKP Toplana Bečej

JKP Toplana Bečej

Status

U pregovorima
Putem ove stranice od kompanije JKP Toplana Bečej možete zatražiti da njihove račune primate i kroz Plativoo platformu. Na taj način biće vam olakšan prijem, deljenje i plaćanje računa jer kroz Plativoo platformu sve to možete uraditi na jedan klik - bez stajanja u redovima na šalterima i pažljivog kucanja brojeva računa i poziva na broj putem e-bankinga.
Preduzeće JKP Toplana Bečej je u procesu pregovora sa Plativoo platformom u cilju olakšanog prijema računa za svoje korisnike. Ukoliko želite da podržite nastojanje da račune ovog preduzeća primate i preko Plativoo aplikacije, kliknite na "Zatraži svoje e-račune" dugme a vaš zahtev će biti potvrda kompaniji da njeni korisnici žele da primaju račune putem Plativoo-a te ćete ubrzati proces.

Petrovselski put 3, 21220 Bečej

021/6912 761

http://www.toplanabecej.rs/

Javno preduzeće za proizvodnju i isporuku toplotne energije "Toplana" Bečej (u daljem tekstu Toplana), osnovana je 1984. godine, dok je proizvodnju i isporuku toplotne energije otpočela oktobra 1986. godine. Toplana obavlja delatnost proizvodnje i distribucije toplotne energije iz daljinskog centralizovanog izvora kapaciteta 2 x 9,3 MW za grejanje stanova i poslovnih prostorija, vrelovodnom mrežom dužine oko 23 kmTr. Kao energent koristi prirodni gas.

Toplana trenutno zapošljava 18 radnika ima 1095 kupaca.Većinu korisnika su kupci iz kategorije domaćinstva, stanari kolektivnih stambenih zgrada i vlasnici individualnih porodičnih objekata, kojih ima 1.016, dok poslovnih objekata i objekata javnih službi ima oko 79. Ukupna instalisana snaga konzuma je 19,3 MW, a ukupna površina koja se greje je oko 114.550m².

Podržite Plativoo Kako da primate račune ove kompanije putem Plativoo platforme?

  1. Kliknite na dugme "Zatraži svoje e-račune
  2. Sa liste kompanija izaberite kompaniju sa kojom želite da se povežete
  3. Ukoliko je status kompanije "Aktivna", ubrzo posle verifikacije podataka ćete dobiti vaše račune. Ukoliko kompanija još uvek nije "aktivna", svakako podnesite zahtev za povezivanjem te će vaš zahtev ubrzati proces povezivanja kompanije i Plativoo aplikacije, otud ćete svoje račune dobiti odmah po povezivanju.

Deljenje računa

Prosledi svoje račune

Račune koje ste dobili putem Plativoo aplikacije sada možete podeliti sa članovima domaćinstva, prijateljima, partnerima ukoliko su i oni korisnici Plativoo aplikacije. Ukoliko nisu, pozovite ih da postanu.

Plaćanje računa

PlativooEMBEDED opcija

Plativoo tim aktivno radi na povezivanju Plativoo platforme sa e-banking aplikacijama domaćih banaka. Odmah po povezivanju, korisnici Plativoo-a će moći jednokratno da povežu svoju banku sa Plativoo platformom te će ubuduće svoje račune moći da plaćaju na klik dirketno sa svog računa.

Background Image