Plativoo / PlativooEMBEDED i druge funkcionalnosti

PlativooEMBEDED i druge funkcionalnosti

Tehničke potrebe za razvoj mobilne aplikacije dovele su Plativoo platformu do naprednije verzije koja sada ima nekoliko delova

Za početak platformu smo podelili na dva dela. Prvi deo je javni veb sajt, koji služi za upoznavanje sa samom platformom i pružanje drugih informacija korisnih za rad platforme, dok je drugi deo sama veb aplikacija gde primate i pregledate svoje račune.

Razlog za ove promene i podele je skori izlazak mobilne aplikacije koja će sve funkcionalnosti veb aplikacije preneti i na mobilne telefone.

Tehničke potrebe za razvoj mobilne aplikacije dovele su Plativoo platformu do naprednije verzije koja sada ima nekoliko delova, a to su redom: PlativooSITE – veb sajt sa svim informacijama relevantnim za funkcionisanje platforme, PlativooWEB – aplikacija gde primate i pregledate svoje račune, PlativooAPI – APIji koji se koriste za mobilnu aplikaciju i na kraju PlativooMOBILE – mobilna aplikacija koja preslikava funkcionalnosti PlativooWEB aplikacije.

Razvoj mobilne aplikacije kao i API-ja za mobilnu aplikaciju doneo nam je i druge prednost. Jedna od najznačajnijih svakako jeste i PlativooEMBEDED – koji omogućava trećim stranama korištenje PlativooAPI-ja.

Šta to konkretno znači. Treća strana, na primer, e-bank aplikacija povezuje se na PlativooAPI i nakon toga vam omogućava da sve račune koje inače primate u PlativooWEB preuzmete i u svoju e-bank aplikaciju. Kada su računi u e-bank aplikaciji svega dva-tri klika vas dele od plaćanja.

Ove je jedna kompletno nova funkcionalnosti i u narednom periodu ćemo se posvetiti aktivnijim kontaktima sa različitim bankama na našem tržištu u svrhu implementacije i povezivanja.