Plativoo / Plativoo – esencija fintech-a

Plativoo – esencija fintech-a

Fintech je termin koji se koristi za opisivanje finansijske tehnologije, industrije koja obuhvata bilo koju vrstu tehnologije u finansijskim uslugama

Fintech je termin koji se koristi za opisivanje finansijske tehnologije, industrije koja obuhvata bilo koju vrstu tehnologije u finansijskim uslugama - od poslovanja do potrošača. Fintech opisuje svaku kompaniju koja pruža finansijske usluge putem softvera. Fintech opisuje bilo koju kompaniju koja koristi internet, mobilne uređaje, softversku tehnologiju ili usluge oblaka za obavljanje ili povezivanje sa finansijskim uslugama. Mnogi fintech proizvodi osmišljeni su tako da povežu finansije potrošača sa tehnologijom radi jednostavnije upotrebe, mada se taj pojam takođe primenjuje i na poslovne tehnologije (B2B).

Fintech - Spona između finansijskih usluga i tehnologije

Zbog svoje prirode fintech ne možemo da gledamo kao samostalan segment tehnologije već kao nadogradnju na već postojeće tehnologije, bez kojih fintech ne bi bio moguć. Dakle, morali smo prvo da izradimo temelje na kojima počiva fintech, a ti temelji su zasnovani na tri sloja:

  • Povezanost (Internet) – sa pojavom komercijalnog Interneta započele su i aktivnosti vezane za razvoj internet verzija postojećeg poslovanja, pre svega maloprodaje i medija. Zbog tehničkih ograničenja, ovo su uglavnom bili katalozi ili magazini. Tek, skoro desetak godina kasnije, kada je osnovan Facebook, ljudi počinju da prepoznaju internet kao mesto za povezivanje – kreiranje konekcija.
  • Inteligencija (Oblak) – Softver u Oblaku takođe ima svoj napredak. Sa različitim softverskim rešenjima, uvek dostupnim putem Interneta, korisnici zaista imaju na raspolaganju širok spektar različitih online usluga.
  • Sveprisutnost (Mobile) – preteče modernih web aplikacija bile su uglavnom web stranice pravljenje za male ekrane. Danas, već intuitivno pravimo razliku između desktop web stranica i prirodnih mobilnih aplikacija koje su uvek povezane, uvek sa nama, usko fokusirane na set funkcija koje se samostalno koriste.

Šablon je prilično jasan. Došao je Internet i ljudi su na njega preselili već postojeće stvari. Nakon toga su počeli da prave sasvim nove stvari ali sa mogućnošću povezivanja kao ključnim sastojkom. Od prvobitnih Internet kompanija došli smo do trenutka kada sve kompanije koriste Internet kao komponentu poslovanja.

Softver u oblaku je isti slučaj, na početku su kompanije koristile Internet samo za distribuciju softvera koji se nakon toga instalirao na Desktop, da bismo danas došli u situaciju da te iste kompanije ponovo napravile svoj softver kao web aplikacije i to je promenilo „pravila igre“.

Povrh Interneta i online aplikacija dolazi Mobile mogućnost Sveprisutnosti, naravno u početku se i Sveprisutnost koristila da bi se povezali sa već postojećim stvarima. Sa razvojem Povezanosti i Inteligencije i Sveprisutnost je postala funkcionalna pa su nastale nove aplikacije koje su Mobile iskoristile kao sastojak. Ovaj skup (Internet, Oblak i Mobile) omogućio nam je da postojeće finansijske usluge napravimo u digitalnom okruženju. Omogućio nam je razmenu i deljenje finansijskih informacija.

Plativoo – sanduče za e-račune

Ako gore navedene slojeve posmatramo kroz prizmu kućnih računa, dakle računa koje svako domaćinstvo prima u proseku 4-5 komada mesečno, možemo jasno da sagledamo evoluciju računa od papirnog do zaista pravog e-računa.

U prvom sloju računi su „podignuti“ na Internet u onom obliku u kom su bili, samo su sa papira prešli u PDF. Osim uštede u troškovima distribucije nikakvu drugu korist nismo dobili. Isporuka emailom je i dalje nepouzdana (račun može da završi u spam sandučetu…), a korisnik i dalje mora da prekuca (ili u boljem slučaju prekopira) vrednosti sa računa u nalog za plaćanje unutar svoje e-banking aplikacije.

U drugom, pa i u trećem sloju račune „krasi“ inteligencija, pa korisnik može da se uloguje na web-portal bilera, kako bi u okviru svog korisničkog naloga pogledao račun i platio ga karticom. U ovom slučaju računi su se i dalje distribuirali u PDF formatu na email, a troškove kartičarske transakcije snosi sam biler. Dok sa druge strane korisniku je potrebno nekoliko korisničkih naloga (korisničko ime plus lozinka) kako bi eventualno pregledao sve svoje račune, da ne pominjemo činjenicu da je velikom broju JKP-a u Srbiji web portal sa pregledom računa teško izvodljiva avantura.

Plativoo

I tu dolazimo do Plativoo-a, platforme za distribuciju računa, smeštene u četvrtom - FinTech sloju, koja omogućava istinsku razmenu računa između dve osnovne strane – izdavača računa (bilera) i njegovog korisnika ali i drugih institucija koje imaju dodirnih tačaka sa računima poput banaka, platnih i drugih finansijskih institucija.

Plativoo je u početku zamišljen samo kao digitalno sanduče za račune koji bi korisnicima olakšao svakodnevno rukovanje kućnim računima. Kompanijama omogućava automatizaciju i digitalizaciju slanja računa, a korisnicima omogućava da sve svoje račune objedine u jedno digitalno sanduče, da ih plate jednom od nekoliko ponuđenih opcija i da ih nakon toga arhiviraju.

Međutim, tehničke potrebe za razvoj mobilne aplikacije (PlativooMOBILE) dovele su platformu do naprednije verzije koja sada ima nekoliko delova od kojih je najznačajniji PlativooAPI, a PlativooAPI nam je omogućio razvoj koncepta PlativooEMBEDDED.

PlativooEMBEDDED

PlativooEMBEDED omogućava i trećim stranama, kao što su e-bank aplikacije, bilo mobilne, bilo web, povezivanje na PlativooAPI i preuzimanje strukturiranih računa direktno u samu e-bank aplikaciju.

PlativooEMBEDDED Šta to konkretno znači. Treća strana, na primer, e-bank aplikacija povezuje se na PlativooAPI i nakon toga vam omogućava da sve račune koje inače primate u PlativooWEB preuzmete i u svoju e-bank aplikaciju. Kada su računi u e-bank aplikaciji, svega dva-tri klika vas dele od plaćanja. Teško da trenutno postoji bolji koncept za distribuciju i plaćanje računa.

Jedino na ovaj način nema nikakvih prekida u procesima od distribucije digitalnog računa pa sve do njegovog elektronskog plaćanja.

Cardless payment gateway

Cardless payment gateway (CPG) ili koncept bezkartičnog platnog protokol predstavlja e-commerce most između web trgovina i kupaca. Preduslov za CPG jeste da e-bank aplikacija ima mogućnost da se poveže na PlativooAPI i da strukturirane dokumente preuzme u samu aplikaciju.

Koncept je vrlo jednostavan, kupac na web trgovini napuni korpu i započnem proces plaćanja. Umesto da bira da porudžbinu plati karticom, može da traži slanje predračuna u svoje Plativoo sanduče. Za potrebe identifikacije postoji PlativooID koji kupac unosi kao identifikaciju svog Plativoo sandučeta. Kada predračun stigne u Plativoo sanduče, kupac mu pristupa iz svoje e-bank aplikacije. Na osnovu predračuna generiše se nalog za plaćanje koji kupac mora da izvrši. Naravno, neophodno je da to bude instant nalog za plaćanje. E-bank aplikacija na PlativooAPI treba da vrati status transakcije u smislu da je transakcija izvršena ili ne.

Nakon izvršene transakcije sam kupac, sa web šopa, pokreće proces validacije transakcije i nastavlja dalje svoj put po sajtu.

Plativoo Cardless payment gataway

CPG svakako predstavlja jeftiniju i bezbedniju alternativu za klasične online kartičarske transakcije.