Plativoo / Da li bi ubrzana distribucija računa ubrzala i naplatu računa?

Da li bi ubrzana distribucija računa ubrzala i naplatu računa?

Da li brže do korisnika znači i brže do uplate?

Da li bi ubrzana distribucija računa ubrzala i naplatu računa? Prilično je lak odgovor na ovo pitanje. Ukoliko korisnik ranije dobije račun, ranije će moći i da ga plati. Ali kako se ta distribucija može ubrzati?
Hajde prvo da vidimo kakva je situacija sa trenutnim kanalima distribucije. Koliko prosečno traje put računa od kompanije do korisnika? Koji su to postojeći kanali, kad su nastali i kako se mogu nadograditi.

Po istraživanjima koje je sproveo Plativoo tim, prosečan put od trenutka štampanja računa do trenutka kada ga korisnik otvori iznosi 8 dana.

Zašto baš 8 dana? Evo obrazloženja:

"Put računa" u segmentima:

  • *2 dana (u proseku) traje štampanje i kovertiranje računa u kompaniji koja šalje račune.
  • *3 dana (u proseku) traje proces preuzimanja i distribucije računa od strane službe koja fizički dostavlja račune.
  • *3 dana (u proseku) račun provede u sandučetu korisnika.


Evo primera kada račun provede nekoliko meseci u sandučetu korisnika.

Zašto put računa od kompanije do korisnika toliko dugo traje?


Trenutni način distribucije mesečnih računa vuče korene iz 60ih, 70ih i 80ih godina prošlog veka kad je većina JKP, vodovodnih, toplovodnih i ostalih kompanija od javnog značaja i nastala. Oslanjanje na fizičke kanale dostave računa u to vreme bila je normalna i nezamenljiva opcija. Tokom vremena kompanije su povećavale broj svojih korisnika, unapređivale tehnologiju kreiranja usluga i proizvoda ali način distribucije računa nije pratio napredak u tehnologijama te je fizički kanal dostave ostao kao jedina opcija.

Pojava novih kanala distribucije:


Pojavom interneta i mobilnih telefona - pojavio se potencijalno nov kanal distribucije računa. Informaciju, “dokumenta” je sada bio moguće proslediti u roku od nekoliko sekundi. Međutim i 25 godina od uvođenja interneta u Srbiju, 90+% kompanija i dalje koristi samo jedan - fizički kanal distribucije računa. Distribuiranje računa isključivo putem ovog kanala utiče na usporenje i smanjenje procenta naplate. Zašto onda kompanije ne koriste mogućnosti interneta da bi ubrzale distribuciju računa?

Razlozi - zašto kanali distribucije računa nisu unapređeni uz pojavu interneta:


JKP kompanije nisu u privatnom vlasništvu te se odluke donose sporije i kroz više krugova menadžmenta nego što je to slučaj u privatnim kompanijama. Zaposleni u JKP kompanijama su često stručnjaci i inžinjeri u drugim poljima relevantnim za njihovu kompaniju i nemaju kadrove koji poznaju moderne web i mob tehnologije. Kreiranje dobre tehnologije i edukovanje korisnika u cilju da je prihvate i nastave da je koriste je skup proces i zahteva stručnjake sa programerskom i marketinškom pozadinom. Biling sistemi kompanija su različiti, rađeni u različitim tehnologijama i različitim periodima i nije ih lako povezati sa internet kanalima distribucije računa.

Kako kompanije mogu da iskoriste moderne tehnologije za ubrzanje distribucije računa?


Plativoo tim je potpuno posvećen ovom pitanju i već duže vreme radi na rešenju koje će biti lako primenljivo u praksi i koje će pomoći menadžmentu preduzeća da ubrza distribuciju a samim tim i naplatu računa - što će zasigurno služiti na čast menadžerskom timu.

Kako to Plativoo tim uspeva? Plativoo tim je kreirao Plativoo aplikaciju koja se povezuje na billing sisteme preduzeća te omogućava preduzeću da svoje račune pošalje korisnicima i putem internet kanala bez potrebe da ukida primarni - fizički kanal. Na ovaj način račun putuje do korisnika u roku od nekoliko sekundi umesto nekoliko dana i samim tim korisnik može ranije i da plati račun. Korisnici su takođe u mogućnosti da te račune podele sa članovima domaćinstva, cimerima, zakupcima.

Pratite naš blog i newsletter za više informacije koje će vam olakšati rad u kompaniji i pomoći da poboljšate svoje i kompanijske rezultate.

Ukoliko želite da saznate više o Plativoo-u, pišite nam na: info@plativoo.rs. ili pozovite na:

+381 (21) 301 0552