Plativoo / Kako jedan grad u Srbiji može da postane ili da se približi pojmu "smart city"?

Kako jedan grad u Srbiji može da postane ili da se približi pojmu "smart city"?

Kako jedan grad u Srbiji može da postane ili da se približi pojmu "smart city"?

Šta znači pojam pametan grad - "smart city"? To je grad koji koristi moderne tehnologije i rešenja da bi svojim stanovnicima iskustvo življenja u tom gradu podigao na najviši mogući nivo. Kako grad može da postane "smart city"? Potrebno je da ljudi koji su zaduženi za razvoj određenog grada osluškuju potrebe stanovništva tog grada i na osnovu tih potreba i rezultata osluškivanja kreiraju ili primene rešenja koja će poboljšati život samih stanovnika u tom gradu. Koji grad može da postane "smart city"? Ne može svaki grad da ima aerodrom, ne može svaki grad da ima metro ali svaki grad može da postane "smart city" i da u skladu sa svojom veličinom i mogućnostima - stanovnicima omogući kvalitetno životno iskustvo u tom gradu.

Kako Plativoo unapređuje iskustvo življenja u gradovima u kojima ga primenjuju?

Prijem i plaćanje računa je najučestaliji od svih procesa i interakcija koje žitelj jednog grada može da ima sa svojim gradom. JKP Kompanijama koje izdaju račune upravljaju rukovodioci koje je na ta mesta postavila gradska skupština. Kvalitet poslovanja ovih kompanija se odražava i na percepciju kvaliteta gradske uprave. Ukoliko toplana ili vodovod imaju problem u poslovanju, žitelji grada to percipiraju kao problem celog grada i njegove uprave.

Način distribucije mesečnih računa od strane JKP kompanije ka korisnicima je samo jedan od delova poslovanja JKP kompanije. Ali taj deo je izuzetno "opipljiv" jer je korisnik jednom mesečno u kontaktu sa tim delom poslovanja JKP kompanije. Taj deo takođe često zadaje solidne glavobolje korisnicima usluga JKP kompanija. Korisnici moraju da čekaju da im račun stigne na adresu, potom moraju da paze da ga ne izgube ili zature i na kraju kada hoće da ga plate moraju da prolaze kroz stresan proces čekanja u redovima ispred šaltera ili kroz online plaćanje što takođe zna da bude problematično ukoliko se neki podatak pogrešno unese.

Plativoo uz pomoć modernih tehnologija unapređuje proces distribucije i plaćanja računa tako da korisnici sada mogu da dobiju račun za nekoliko sekundi, taj račun trajno sačuvaju u na webu-telefonu, podele sa članovima domaćinstva, cimerima i na kraju plate na klik!

Na ovaj način gradovi u kojima JKP preduzeća koriste Plativoo kao dodatni kanal distribucije mesečnih računa ratosiljaju sebe prizora ogromnih redova ispred šaltera - i omogućavaju svojim građanima da vreme provedu na prijatniji način.


Često pitanje koje Plativoo tim dobija je: "Mislite li da će naši stariji korisnici - penzioneri umeti da koriste vašu aplikaciju?". Plativoo je prilično spreman na ovu "prepreku". Ogroman procenat starijih građana Srbije ima pametne mobilne telefone te su postali eksperti za Viber jer preko njega mogu da vide slike unučića. Plativoo ima posebnu strategiju za akviziciju i edukaciju starijih korisnika koja uključuje i aktiviranje njihovih "unučića" u cilju instaliranja aplikacije i osposobljavanja bakica i dekica da istu koriste.